Welke uitwerking hebben eerdere relaties op je leven?

John kwam bij me omdat hij niet echt gelukkig kon zijn met zijn partner Isa. Hun beider verlangen om een diepe verbinding aan te gaan bleek niet voldoende om naar elkaar toe te groeien. Ook de gezamenlijke inzet om de relatie te verbeteren, had er tot nu toe niet toe geleid dat de problemen tussen John en Isa opgelost konden worden. De relatie bleef in stand vanwege hun dochtertje …

De invloed van een eerdere relatie

Als er relatieproblemen spelen, kunnen er verschillende  invloeden zijn. Als eerste is dat de liefde die je hebt gekregen in het gezin waarin je bent geboren en opgegroeid. Dit vormt de voedingsbodem voor de verdere relaties in je leven.

Maar ook een onbewuste binding aan een eerdere of eerste liefde kan een rol spelen in je huidige relatie.

Eerdere relaties hebben een bepaalde uitwerking op je. Dit kan de reden zijn dat je niet in staat bent om je hart werkelijk te openen, of om een nieuwe relatie aan te gaan. In een opstelling kun je ontdekken in hoeverre je in het reine bent gekomen met een eerste of eerdere relatie. 

Ik vroeg John om een poppetje neer te zetten voor zichzelf, voor Isa en voor zijn eerste geliefde. Hij reageerde verbaasd. “Mijn eerste liefde? Ach, dat is allang voorbij. Dat heb ik allang afgesloten”.

 

Een onzichtbare laag rond het hart

De woorden ‘dat heb ik al lang afgesloten’, in combinatie met de intonatie en lichaamstaal van John, waren voor mij aanleiding om in de opstelling te onderzoeken welke plek zijn huidige en voormalige partner(s) in zijn hart innemen.

‘Iets afsluiten’ blijkt niet zelden een stevig luik. Een luik dat als het ware stevig over een gevoelige plek wordt gelegd. Hiermee sluit diegene af wat eronder ligt. Dat zijn vaak gevoelens die nog niet helemaal verwerkt zijn: verdriet, boosheid of schuld bijvoorbeeld. Maar ook onuitgesproken verlangens of verwijten kunnen afgesloten en weggestopt zijn.

De invloed van een eerdere geliefde is onbewust veel groter dan je misschien denkt. Een eerste liefde is meestal heel belangrijk. En ook latere partners met wie je innerlijk nog niet klaar bent.

Relatiebreuken roepen hevige gevoelens in ons op. Zó heftig, dat iemand ze vaak ‘afsluit’. Met name wanneer je nog jong bent, is de impact groot en ben je vaak nog niet in staat om de gevoelens werkelijk een plek te geven. Deze onverwerkte gevoelens vormen vervolgens een onzichtbare laag om het hart.

Zo ook in het geval van John. In de opstelling zette hij zijn  eerste geliefde tussen hem en Isa. Dit verraste hem volkomen  Nu hij ernaar kon kijken, kwam alles weer boven. Hij vertelde hoe bijzonder het was geweest. Hij had daarna niet weer zulke intense gevoelens voor iemand gevoeld.

 

Iemand een plek in je hart geven maakt vrij

Soms is een eerdere geliefde zo belangrijk geweest, dat je daarna niet in staat bent om je weer werkelijk voor een nieuwe partner te openen. Het hart zit op een dieper niveau op slot.Zeker bij meerdere ‘afgesloten’ relaties wordt de laag ongemerkt steeds wat dikker. 

En júist de liefde die iemand nog meedraagt voor een eerdere geliefde, maakt het mogelijk om het hart opnieuw te openen.

Het gaat erom dat je goed afscheid neemt en je eerdere geliefde ‘in je hart sluit’ in plaats van ’het af te sluiten’.

Loslaten is gemakkelijker gezegd dan gedaan

Misschien herken je wel, dat je iets wilt ophelderen in je huidige relatie. Of dat je je nog niet echt kunt openstellen. Wanneer je daar met iemand over praat, zul je vaak je het goedbedoelde advies krijgen om los te laten. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Zolang je emotioneel nog verstrikt bent met een eerdere geliefde, vind je nog niet de ruimte en rust in jezelf om los te kunnen laten.

Loslaten is het gevolg van zien, toelaten en erkennen wat er werkelijk speelt in jouw binnenwereld. Een opstelling laat je inzien wat er in de diepte verborgen ligt. Een onbewuste binding kan aan het licht komen. 

Door de waarheid te erkennen, gevoelens toe te laten, bepaalde zinnen uit te spreken, wordt in een opstelling een helend ritueel doorlopen. Door een voorbije geliefde met respect en dankbaarheid tegemoet treden, kunnen we hem of haar in ons hart sluiten.

De liefde kan op deze manier worden meegenomen. Dan komt er rust in jezelf. Je liefde is vrij. Vrij en beschikbaar voor iemand anders.

 

Zou je graag willen loslaten?

Stel jezelf dan deze vragen: 

  • Durf jij in te zien dat loslaten geen vraag is van ‘wanneer ben ik eraan toe?’
  • De wezenlijke vraag is: ‘ben ik bereid om nu de verantwoording te nemen voor mijn eigen geluk? 
  • Het is begrijpelijk dat je het spannend vindt. Het vraagt veranderingen van je.
  • En dat is wat je wilt: veranderen. Bedenk eens wat het je op kunnen leveren om de blik naar binnen te richten en ballast los te laten? 


Loslaten in 4 stappen 

Lees in het vervolgartikel   de stappen om in het reine te komen met een voormalige geliefde, waarmee je de weg vrijmaakt om je hart (weer) werkelijk te openen. 

Mocht je hierbij wat hulp kunnen gebruiken, maak dan een  afspraak met me voor een coach sessie. 

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp