Hoe boosheid gestolde liefde blijkt te zijn

“Wat kan je boos worden op een poppetje”, verzuchtte Eva. Ze had het poppetje opgesteld als representant voor haar moeder. Tijdens de opstelling kon ze haar onbegrepen gevoelens toelaten en er eindelijk iets mee gaan doen. 

Een opstelling met poppetjes is een krachtige manier om de binnenwereld van iemand ruimtelijk te maken. Dit geeft een overzicht van hoe je je verhoudt ten opzichte van je omgeving. Een opstelling verheldert de eigen plek en de posities die ouders, familieleden, vrienden, collega’s, et cetera innemen. 

Eva vertelde dat ze opgroeide als oudste in een gezin met vijf kinderen. Haar moeder leek gebukt te gaan onder zorgen en nam de hulp van de kleine Eva graag aan. “Ik wilde mijn moeder ontlasten”, vertelde ze. 

Veel van ons zullen deze reflex herkennen. Kinderen voelen haarfijn aan wanneer er iets of iemand in de familie onbalans is en gaan vanuit hun kinderlijke liefde ‘helpen’.

Hoewel haar hulp werd gewaardeerd en Eva werd geprezen omdat ze zo flink was, was het op de langere duur niet goed voor haar. Eva was innerlijk naast haar moeder gaan staan. Deze plek gaf haar grootte en verantwoordelijkheid, maar beroofde haar ook van het kind-zijn. Het was ook niet goed voor haar moeder; het maakte haar kleiner en beroofde haar van het moeder-zijn. 

Met het verlaten haar eigen kind-plek nam Eva een taak op zich die te zwaar was voor haar schoudertjes. Door iets mee te dragen voor haar moeder, voelde Eva zich met haar verbonden. Maar iets dragen voor een ouder gaat ten koste van de afbakening van grenzen tussen ouder en kind en zorgt voor verwarring. 

Naast de  grenzeloze liefde die het kind voelt voor de ouder(s) ontstaat er angst. In het geval van Eva was het de angst dat het haar moeder allemaal teveel zou worden. Ook kan er medelijden of woede spelen, omdat de ouder zijn of haar last niet zelf kan dragen. Deze verschillende gevoelens wisselen elkaar af en maken het kind onzeker.


"Wat uit liefde is ontstaan,
kan alleen in liefde worden teruggegeven".

~ Bert Hellinger

Eva voelde boosheid terwijl ze naar de opstelling keek. Een boosheid die ze eigenlijk niet begreep. Door weer haar eigen plek in het gezin in te nemen, werden de grenzen hersteld en kon ze weer voelen wat het betekent om ‘de kleine’  te zijn en haar moeder weer als ‘de grote’ te zien. Door de beelden van de opstelling in haar innerlijk toe te laten, smolt haar boosheid weg en kon de onderliggende liefde weer stromen.

Systemisch coachen

Systemisch coachen gaat over de werking van sociale systemen en de invloed daarvan op ons doen en laten. We onderzoeken de invloed van ons familiesysteem en allerlei andere systemen waar we deel vanuit maken. Net als de natuur kent ieder systeem onzichtbare wetmatigheden waarvan je je vaak niet bewust bent., maar die je wel beïnvloeden. 

Een opstelling maakt dynamieken en onvervulde behoeften duidelijk. Veel mensen staan onbewust niet op de juiste plek, waardoor ze problemen kunnen ervaren. Het (weer) innemen van je eigen levensplek maakt dat energie weer kan gaan stromen, wat tot uitdrukking komt op allerlei vlakken van je leven. Systemisch coachen is gebaseerd op het werk van Bert Hellinger.

Waarbij helpt systemische coaching?

Wanneer je merkt dat je steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of een emotie met je meedraagt die je niet kunt plaatsen. Wanneer je jezelf steeds “ja, maar …” hoort zeggen. Kortom: wanneer je wel anders wílt, maar het je op de een of andere manier niet lukt om je gedrag te veranderen. Alsof een elastiekje je steeds maar terugtrekt. 

Wat is het effect?

  • Je krijgt helder hoe en waar je te maken hebt met systemische ballast en wat het effect daarvan is op jouw leven.
  • Je krijgt inzicht in hoe jij je tot anderen verhoudt en hoe je een innerlijke beweging kunt maken naar meer balans in je leven en meer harmonie ten aanzien van je omgeving.
  • De inzichten uit een opstelling geven een krachtige impuls tot (zelf)acceptatie en zingeving. Je kunt bewust je eigen weg kiezen.

Meer weten?
De werking van een opstelling laat zich in woorden onvoldoende uitdrukken. De beste manier is om zelf te ervaren wat het voor je kan doen. 

Wil je graag meer informatie of een afspraak maken? Neem gerust contact met me op. 

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Instagram has returned invalid data.