OVER
mij

mok Greetje Komdeur

Ieder mens is mooi anders. Ik ben oprecht geïnteresseerd in jou.

Aangenaam

Ik ben Greetje Komdeur, post-HBO opgeleid coach, familieopsteller en opleider/trainer. Mensen komen bij mij met verschillende vragen of problemen. Zoals onzekerheid, stress, relatievraagstukken, niet lekker in hun vel zitten, niet goed weten wat ze willen of voelen. Met mijn begeleiding lever ik een bijdrage aan het zelfbewustzijn van mensen, zodat ze regie kunnen nemen over zichzelf en hun leven. 

Ik verdiep me al heel lang in gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Deze interesse kwam in een stroomversnelling toen ik een aantal ingrijpende veranderingen doormaakte. Op een gegeven moment kwam het besef dat ik, om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen in mijn leven, de blik naar binnen diende te richten. Des te meer ik mijn binnenwereld op orde bracht, des te meer ook mijn buitenwereld op orde kwam. Een belangrijke levensles, die zich herhaalt en steeds verdiept. 

Mensen verder willen helpen heeft altijd in me gezeten. Professioneel gezien ben ik daar al 20 jaar mee bezig, als opsteller, coach en trainer. Ik blijf actief bezig met mijn eigen ontwikkeling en voel me een eeuwige student van het leven. Mijn levensmotto is dan ook: ‘hmm, interessant!’ 

Jarenlang combineerde ik mijn bedrijfsactiviteiten met het geven van opleidingen in NLP en Systemisch Werk bij een gerenommeerd Instituut voor Communicatie en Persoonlijke Ontwikkeling. Nu werk ik volledig binnen mijn eigen bedrijf en help ik mensen om hun persoonlijke, maatschappelijke en zakelijke leven vorm te geven. Mijn klantenkring wordt gevormd door mensen die op eigen initiatief of via hun werkgever coaching of training volgen.

FAC
ETTEN

mozaiek Greetje Komdeur

Zoals een ruwe diamant door het slijpen zijn fonkeling krijgt, zo kunnen mensen door bewustzijnsontwikkeling hun unieke facetten vinden. Dat brengt niet alleen een sprankeling teweeg in onszelf, maar straalt ook uit naar onze omgeving.

proefles

Visie

Een ruwe diamant lijkt net een zwart kooltje. Maar onder de doffe bovenlaag liggen de briljante mogelijkheden van de steen verborgen. De diamantbewerker weet dit. Voordat hij gaat slijpen, neemt hij nauwkeurig waar hoe de diamant optimaal tot zijn recht zal kunnen komen. Welke onzuiverheid moet hij slijpen? Welke barst dient gepolijst te worden omdat juist díe de schittering karakteriseert? Hij gaat uiterst zorgvuldig te werk, om eruit te halen wat erin zit en om het hoogste gewicht van de steen te behouden. Eenmaal geslepen, is de diamant een transparante steen die fonkelt en schittert. De vele facetten van de steen weerspiegelen het licht in alle kleuren. Oók de facetten, waarvan de reflectie wat minder helder is of de facetten die als wat minder fraai worden beschouwd, worden gezien.

Zoals een ruwe diamant door het slijpen zijn fonkeling krijgt, zo kunnen mensen door zelfontwikkeling hun unieke facetten (her)vinden. Ieder probleem biedt een leerervaring. We leren en groeien door onze blik te verruimen en door iets op een andere manier te gaan doen dan voorheen. Op die manier ontwikkelen we onze innerlijke hulpbronnen: talenten, waarden en houdingen, die ons in staat stellen om op een vermogende manier om te gaan met wat het leven ons weerspiegelt. Persoonlijke ontwikkeling brengt niet alleen een sprankeling teweeg in onszelf, maar straalt ook uit naar onze omgeving.

MIS
SIE

mist Greetje Komdeur

Mijn missie is om meer bewustzijn en acceptatie te ontwikkelen. Dat begint bij mezelf. Hoe meer ik werkelijk mezelf ben in onze ontmoeting, des te meer ik ook jou uitnodig om er helemaal te zijn: als een uitdrukking van jouw talenten, waarden, verlangens en jouw unieke bijdrage aan je omgeving. 

buddha Greetje Komdeur

Mijn achtergrond

Als coach en trainer zag ik hoe ingesleten gedrag niet zomaar te vervangen is door nieuw gedrag. De meest basale gedragspatronen ontstaan in onze eerste levensjaren. Hieruit ontstond mijn motivatie om mij te verdiepen in NLPSystemisch Werk en Mindfulness. 

In coaching zet ik NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) in ten behoeve van verandering in onbewuste denk-, voel- en gedragsprocessen, om beter te leren voelen, flexibel te communiceren of effectieve strategieën te gebruiken voor het werk dat je uitvoert. 

Tijdens mijn eerste familieopstelling werd ik getroffen door het diepe effect van Systemisch Werken. Het voelde meteen vertrouwd, aangezien het systemisch perspectief helemaal aansluit op mijn manier van kijken, denken en doen. Systemisch werk helpt om de eigen levensplek in te nemen en in je persoonlijke kracht te staan, in harmonie met je omgeving.

Ook Mindfulness is een verrijking van mijn leven en werk. Aandachttraining helpt om onze diep ingesleten automatismen te herkennen en daarmee ruimte te creëren voor bewuste reacties in het hier en nu. 


Diploma’s en certificaten op het gebied van coaching en training 

 Post-HBO Trainersopleiding
NLP Practitioner en Master Practitioner Opleiding
NLP Health Coach
NLP Master Coach
Internationaal Gecertificeerd NLP Trainer
Systemisch Werken (Familieopsteller en Systemisch Coach)
Systemisch werken met gezondheid en ziekte
Mindfulness Trainer

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets,
vergeleken met wat in ons ligt.