fbpx

Wat is een familieopstelling? Hoe werkt het en wat is het effect?

Een familieopstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn. Pas als deze zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons op liefdevolle wijze los te maken van hardnekkige patronen.

Loyaliteit

Een familieopstelling maakt mensen bewust van hun loyaliteit aan hun familie. Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen we niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee.  Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk.

Levende familiefoto

Een opstelling kun je zien als een levende familiefoto. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (familie, team, organisatie) waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. Het bijzondere aan opstellingen is dat dit een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld openbaart, dat zichtbaar wordt met behulp van opgestelde mensen, poppetjes of andere elementen. Bijna altijd geeft een opstelling verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn.

Hoe verloopt een opstelling?

De begeleider stelt een aantal vragen aan degene die een vraag inbrengt (de cliënt). Het is niet nodig om je thema precies te kunnen verwoorden. De focus ligt niet zozeer op je individuele beleving van de relatie met anderen. Dat is weliswaar belangrijk in jouw leven, maar heeft geen invloed op wat wordt verstaan onder de systemische werking.

Wat systemisch wel van invloed is, zijn feitelijke gebeurtenissen als vroeg gestorven ouders of kinderen, emigratie, verstoten familieleden, geheimen of taboes, ongelukken of misdaad. Ernstige gebeurtenissen beïnvloeden familieleden en latere generaties.

In een opstelling wordt gewerkt met representanten. Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit jouw systeem. Dat kan een familielid zijn, of jezelf, maar ook bijvoorbeeld een abstract element als het leven, geloof, lot, of een geboorteland. De cliënt legt beide handen op de schouders van de gekozen representant en brengt deze vanuit dat contact naar de juiste plaats. Tijdens het opstellen blijft de cliënt bij zichzelf, voelt zijn/haar eigen innerlijke beweging en volgt deze tot de plek voor de betreffende representant juist aanvoelt. Zo doet hij/zij dat met alle representanten, totdat ze allemaal hun plek hebben gekregen in de ruimte, in een bepaalde positie ten opzichte van elkaar. Dit innerlijke beeld van de cliënt is de start van de opstelling. Vanaf dat moment gaat de cliënt zitten en kijkt naar wat er in de opstelling zichtbaar wordt.


 

Het bijzondere is, dat de representanten, wanneer ze opgesteld zijn, toegang blijken te krijgen tot de gevoelens, krachten en verhoudingen van degene die zij representeren.


 

De informatie komt van hun plek in de opstelling.  Hierdoor worden de verborgen dynamieken zichtbaar. Een familiegeweten wordt actief. Dit fenomeen is tot nu toe onverklaarbaar. Bert Hellinger, de grondlegger van de methodiek, spreekt hier van ‘het wetende veld’.

Als begeleider neem ik waar en stel ik gerichte vragen aan de representanten. De representanten letten, terwijl ze opgesteld worden, nauwkeurig op veranderingen in hun lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens. Bijvoorbeeld dat hun hart sneller klopt, dat ze naar de grond willen kijken, zich plotseling zwaar of juist heel licht voelen, of woedend of verdrietig worden. Ook is het behulpzaam als ze letten op de beelden en de woorden die van binnenuit opkomen.

De opstelling komt tot ‘leven’ doordat de representanten informatie geven over deze gevoelens, gedachten en de eventuele drang om te bewegen. Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk. Als begeleider laat ik de representanten verschillende plekken in de ruimte innemen en voeg waar nodig elementen toe. De reactie van de representanten geeft weer of de beweging leidt tot meer ontspanning en verbinding. Op deze manier ontvouwt zich een nieuw beeld waar eenieder zijn of haar juiste plek binnen het systeem (her)vindt. Wanneer een juiste plek voor alle leden uit het systeem is gevonden, kan de cliënt (wanneer hij of zij daar klaar voor is) zelf in de opstelling gaan staan, zijn/haar eigen plek binnen het systeem innemen en ervaren.

Wat zich in het familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht.
De opening komt vanuit het systeem zelf.

Als begeleider werk ik vanuit een fenomenologische waarneming, wat letterlijk betekent: ‘de verschijnselen laten spreken’. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van liefde en verbinding.

Systemisch werk

De onderliggende filosofie onder opstellingen is systemisch werk. Familieopstellingen gaan direct naar de onbewuste oorzaak en raken het diepste van de ziel. Vastzittende emoties en overtuigingen kunnen op deze manier vrijkomen.

Uitgangspunt is dat veel persoonlijke problemen en levensvragen voortkomen uit verstrikkingen in het familiesysteem: soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder, je draagt een last voor iemand anders in de familie, zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Deze verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uitdrukking: in relaties, werk, gezondheid, et cetera.

 

Het effect van een opstelling

Een familieopstelling bewerkstelligt dat het systeem opnieuw wordt ‘geordend’, zodat iedereen – energetisch – de juiste plaats weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. Hierdoor kan de levensenergie weer stromen.

Dit heeft zijn uitwerking op de cliënt. Als de opstelling geweest is, komt er een proces op gang. Het kan zijn iemand los kan laten wat is geweest is. Het kan ook zijn dat dit proces wat meer tijd nodig heeft. Een opstelling is een moment van heroriëntatie en verzoening. Het geeft een impuls om je anders in te stellen, je anders te gaan verhouden, een nieuwe plek in te nemen, waardoor een beweging naar de toekomst mogelijk is.


Een familieopstelling: inzicht en heling

We weten vaak niet dat we verbonden zijn met een dynamiek van een systeem, tot het moment dat we ons er bewust van worden in een opstelling. Het kan zijn dat mensen -na jaren van persoonlijke ontwikkeling of therapie en van werken aan zichzelf-  erachter komen dat de oorzaak van het patroon niet bij hen zelf ligt, maar zijn oorsprong vindt in de familiegeschiedenis.

Dan is het van belang om je te realiseren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Jouw onderbewuste heeft alle informatie opgeslagen en jij bent degene die daar toegang tot hebt. Een opstelling kan daarbij helpen; het laat je buiten jezelf zien wat je vanbinnen doet.

Een opstelling verandert het enige wat we aan onze geschiedenis kunnen veranderen: onze perceptie erop. Deelname aan een opstelling vraagt een open blik, het besef dat alleen jij jezelf kunt helen, de bereidheid en de moed om in jezelf af te dalen.

Opstellingen worden als zeer diepgaand, helend en bevrijdend ervaren. Na een opstelling ga je naar huis met een veranderd innerlijk beeld en minder projectie op anderen. Door transformatie op het diepste niveau van je bewustzijn geeft een opstelling een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen.

Voor wie?

Een opstelling is geschikt voor jou als je toe bent aan een belangrijke verandering in je leven: relationeel, persoonlijk of professioneel. En als je bereid bent om daar op een dieper niveau naar te kijken. Het is van belang dat je een verlangen formuleert, waardoor je een kader schept waarbinnen gewerkt gaat worden.

Welke vragen zijn geschikt voor een opstelling?

Opstellingen helpen vooral met vragen die je al langer bezighouden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt. Je kunt bijvoorbeeld je familie opstellen, maar er kan ook gekeken worden naar jezelf in je huidige relatie, of in je werk.

Een paar voorbeeldvragen zijn:

  • Ik voel me altijd zo verantwoordelijk, hoe kan ik hier mee om leren gaan?
  • Hoe vind ik meer rust in mezelf?
  • Hoe komt het dat ik steeds tegen dezelfde problemen aanloop?
  • Wat houdt mij tegen om mijn eigen leven vorm te geven?
  • De ruzies met mijn partner verlopen volgens een vast patroon en het lukt me niet om hier verandering in te brengen.

 

In woorden valt de werking van een opstelling onvoldoende uit te drukken. Om echt ‘te weten’ wat het voor je kan doen, kun je het beste een opstelling ervaren. Je kunt bij mij terecht voor zowel groepsopstellingen als voor een individuele opstelling, waarbij gebruik gemaakt wordt van poppetjes of andere elementen. 


Meer weten of een afspraak maken? Je kunt me bereiken op 06 414 60 935. Je kunt ook je gegevens invullen op het contactformulier, dan neem ik contact met je op.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Sluit Menu