familie opstelling

opstelling Greetje Komdeur
familieopstellingen drachten

Een familieopstelling laat je snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter je gedrag. Het helpt om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met de systemen waar je deel van uitmaakt. Pas als deze zichtbaar zijn, kun je nieuwe mogelijkheden vinden om je op liefdevolle wijze los te maken uit verstrikkingen.

familieopstellingen avondworkshop

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem, bijvoorbeeld van je familie of de organisatie waarin je werkt. Een opstelling geeft een andere kijk op de oorzaken van bepaalde emoties of gedrag. Ieder mens draagt de kenmerken in zich van het grotere geheel waar hij of zij deel van uitmaakt. Elk systeem heeft eigen dynamieken. Deze verborgen dynamieken blijken ons gedrag in hoge mate te bepalen en worden in een opstelling zichtbaar.

Wanneer een opstelling?

Een opstelling helpt vooral bij vragen of problemen die al langer spelen in je leven en waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt. Deze manier van werken dringt door naar de kern van je gedrag. Het ervaren en het voelen van een opstelling raakt de ziel. Door transformatie op het diepste niveau van je bewustzijn geeft een opstelling een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen. 

alles is verbonden

olifant Greetje Komdeur
familieopstellingen drachten

De systeembenadering laat je zien waar je belemmeringen zitten, waarom je niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken of steeds weer vervalt in een bepaalde emotie of gedrag. Het laat je ook zien hoe de energie weer kan stromen.

moeder en kind Greetje Komdeur

Systemisch werk

De filosofie achter opstellingen is systemisch werk. Het uitgangspunt is dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar je deel van uitmaakt. Je eigen familie is een systeem, maar ook een school, een team of de organisatie waarbinnen je werkt. De geschreven en ongeschreven regels binnen een systeem, de plek en bijbehorende rol die jij inneemt, bepalen onbewust wat je doet en waarom. 

Soms leef je onbewust het leven van je ouder(s) of draag je de last van een familielid, zonder dat je het weet en zonder dat je dit wilt. Deze verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uiting: in ons werk, onze relaties, onze gezondheid, etc. 

Voor wie?

  • Je staat voor een belangrijke beslissing of worstelt met een dilemma en komt daar maar niet uit. 
  • Je vraagt je af hoe je anders om kunt gaan met pijn of ziekte.
  • Je voel je overbelast. Dat voelt niet goed. Toch overschrijd je keer op keer je eigen grenzen.
  • Het lukt je niet om (opnieuw) een relatie aan te gaan.
  • Je ervaart dat een bepaalde emotie of gedrag zich maar blijft herhalen. Je begrijpt niet goed waarom.
  • Je ervaart veel verantwoording en legt de lat erg hoog, zowel voor jezelf en anderen. 
  • Ruzies met je partner verlopen volgens een vast patroon. Je wilt dit graag anders, maar weet niet hoe.

Effect

Je wordt je bewust van de thema’s die in een systeem spelen en het effect daarvan op jou. Je kunt andere keuzes gaan maken.

Je krijgt inzicht in hoe jij je verhoudt tot je de mensen of aspecten in je omgeving en welke beweging naar gezonde grenzen kan leiden.

Het innemen van je eigen plek geeft ruimte voor acceptatie, zingeving en groei. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van je eigen leven, maar ook je relaties in het algemeen.

levensplek

Verkeersleider - Greetje Komdeur

Het leren kennen van je eigen levensplek geeft mogelijkheden voor acceptatie en zingeving. Het biedt tevens een sleutel tot levensenergie, persoonlijke groei  en innerlijke kracht. 

Familieopstellingen avondworksshop

Individuele opstelling

Een opstelling geeft bijna altijd verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem  zijn en bewerkstelligt dat het systeem opnieuw wordt ‘geordend’, zodat iedereen de juiste plaats weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. Hierdoor kan de energie weer stromen.   

In een individuele opstelling onderzoeken we samen wat er speelt. Door zonder oordeel te kijken en systemische vragen te stellen, kunnen de dynamieken en overstijgende patronen verhelderd worden. Ook kun je ervaren hoe het is om weer je eigen plek in het systeem in te nemen. Wanneer dit (nog) niet mogelijk blijkt, kan er vaak wel een stap in de goede richting gezet worden. Eén kleine stap kan al veel in beweging brengen. Het nieuwe beeld werkt in je door in de dagen, weken en maanden na de opstelling. Geleidelijk aan vindt er een verschuiving plaats in je perceptie en beleving. Dit geeft een verandering in je zienswijze, overtuigingen en identiteit. En dat heeft z’n uitwerking op je gedrag.

Het kan zijn dat één individuele opstelling (met poppetjes of andere elementen) of systemische coach sessie voldoende is, het kan ook gewenst zijn om een aantal keren af te spreken. Dit is afhankelijk van je vraag en je persoonlijke omstandigheden.

Wat mensen vertellen

Greetje is een professionele opsteller en een open en liefdevol persoon. Ze weet precies wat ze doet en geeft veel ruimte om zelf te ontdekken en inzichten op te doen. Ze weet snel de zere plekken te vinden, kan confronteren en is daarbij niet oordelend. Dat vind ik heel bijzonder aan haar. Bij Greetje is alles mogelijk, niks is raar. Ik ben heel blij dat ik het aangedurfd heb om een individuele familieopstelling te doen. Ik voel nu rust en veiligheid in mezelf.
Ilona Movsesjan
Coach
Ik merkte dat ik in bepaalde dingen vastliep. Tijdens de opstelling werden er patronen zichtbaar, waar ik geen idee van had. Nu ze zichtbaar zijn geworden maakt dat een hoop duidelijk en kan ik ze snel herkennen. Dankzij de rustige aanpak van Greetje is er nog veel meer helder geworden. Het is alleen lastig om de ruim 1,5 uur durende opstelling, die achteraf voor tig meer uren aan inzichten heeft opgeleverd, even op te schrijven. Ik ben Greetje enorm dankbaar voor haar hulp. 
Daniëlle

INTUÏTIEVE OPSTELLER

Ik heb me gespecialiseerd in individuele systemische opstellingen. Voor mij is dit een vanzelfsprekende, intuïtieve manier van werken. Zo door de jaren heen heb ik honderden mensen gecoacht in het ontwikkelen van hun systemische bewustzijn. Ook heb ik velen opgeleid tot systemisch coach of familieopsteller. Mijn intentie is om nog veel meer mensen in contact te brengen met het verzachtende, helende en verbindende effect van systemische werk, waar opstellingen deel van uitmaken. 

Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.