DE COACH EXPEDITIE

Leergang Systemisch Coachen

Vijf maanden on- en off-line leren

8 LIVE DAGEN + 8 ONLINE LESSEN + THUISOEFENINGEN + 2 WEBINARS

Iedereen behoort tot een familie. We zijn allemaal een schakeltje in het grotere geheel van het familiesysteem. Bij een systeem horen mensen, gebeurtenissen, landen en culturen, verhalen, overtuigingen en waarden, familiegeheimen, trauma’s, manieren en gewoontes om met levenszaken om te gaan. Patronen in familiesystemen worden van generatie op generatie doorgegeven. Zowel versterkende als belemmerende patronen.

In de COACH EXPEDITIE leer je coachen vanuit het systemisch perspectief. Het grote verschil tussen systemische coaching en andere vormen van coaching is de focus op de omgeving en achtergrond van de cliënt. De aandacht is erop gericht om de cliënt naar zijn of haar probleem te laten kijken in relatie tot de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt.

Coach en cliënt gaan samen op onderzoek uit om verborgen dynamieken en belemmerende patronen uit de familie van herkomst, in partnerrelatie(s) of in de werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken.

De leergang
Deze leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verdeeld over vier blokken. Daarnaast volg je 8 online lessen met thuisopdrachten, zijn er 2 supervisie webinars en is er een Facebookgroep voor het delen van ervaringen. Je leert op welke manier de systemische perceptie kan worden verweven in je 1-op-1 begeleiding en hoe een systemische coaching kan plaatsvinden.

De houding van het niet weten
Systemisch coachen is de houding van oordeelloosheid, van het niet- weten en niet-doen. Oog en oor ontwikkelen voor wat er onder de oppervlakte verscholen ligt. Als systemisch coach creëer je toegang tot de onbewust opgeslagen systemische informatie waarover iemand, als schakeltje in het grotere geheel, beschikt. Je onderzoekt samen hoe zijn of haar vraagstuk te maken heeft met onvervulde systeembehoeften, familiedynamieken en verborgen loyaliteiten. 

Het ontwikkelen van je eigen stijl
In de Coach Expeditie word je uitgenodigd om een stijl te vinden die bij je past. Hoe meer je je eigen stijl ontwikkelt, hoe sterker je bent als coach. Tijdens de opleiding onderzoek je hoe de systemische denk- en werkwijze zich verhoudt met jouw normen en waarden. Je onderzoekt waar het een plek krijgt ten opzichte van je leven of je werk.

Het doel van de Coach Expeditie is dat je de principes en houding van het systemisch fenomenologisch werk kunt toepassen en dat je cliënten op een verantwoorde wijze kunt begeleiden. Na het voltooien van de opleiding ontvang je een certificaat.

Wanneer je systemisch wilt leren waarnemen en werken, is het van groot belang dat je je eigen plek binnen je systeem van herkomst kent én neemt. Binnen de COACH EXPEDITIE wordt veel aandacht geschonken aan je eigen ervaringen. Er wordt geoefend met eigen thema’s van de deelnemers en met gastcliënten, onder supervisie van de trainer.


BLOK 1
Het eerste blok staat in het teken van de basishouding van de systemisch coach en het fenomenologisch waarnemen. Ook leer je de belangrijke inzichten van Bert Hellinger over de werking van de verschillende gewetens met hun aspecten van binding, ordening en balans.
Als systemisch coach maak je gebruik van onbewust en halfbewust opgeslagen systemische informatie van de cliënt. Je leert hoe de toegang tot die informatie verkregen wordt.

Programma-onderdelen
De uitgangspunten voor systemisch coachen
Systeemtheorie
Systemisch fenomenologisch waarnemen.
De werking van het Persoonlijk-, Collectief- en Spiritueel Geweten.
De principes van Binding, ordening en balans
Genogram

BLOK 2

In dit blok leer je om, met de blik op het geheel, oplossingsruimte te creëren voor je cliënt daar waar hij verstrikt zit in een dynamiek of patroon. Problemen of symptomen in het leven van een cliënt staat niet op zichzelf, maar zijn vanuit systemisch perspectief  gezien een oplossing voor iets dat in het systeem aandacht  nodig heeft.

Programma-onderdelen
De theorie over het ontstaan van dynamieken en patronen in sociale systemen:
– Hoe herkennen we elk patroon?
-Voor wat is het patroon een oplossing
– Welke mogelijke oplossingsrichtingen richtingen zijn er?
Herkennen van de verschillende systemen van een cliënt
Herkennen welke plek de cliënt inneemt in die systemen
Toegang creëren tot systemische informatie, de cliënt bewust laten worden van de plekken die hij inneemt in verschillende systemen.
Oefeningen om dynamieken en patronen te herkennen

BLOK 3
Je innerlijke houding is van doorslaggevend belang bij het effect van systemisch coaching. Vanuit de juiste bassihouding krijg je toegang tot onbewuste informatie en nodig je je cliënt uit om met je mee te gaan. In dit blok onderzoek je tevens je eigen positie t.o.v. het cliëntsysteem en je eigen natuurlijke neigingen in coaching.

Programma-onderdelen
Problemen zijn oplossingen
Oefenen met zinnen en interventies
Overlap van systemen herkennen en uittesten
De positie van de coach
Contact en contract
Ordening van helpen
Verdiepende waarneming en felt sense
Systeemopstellingen d.m.v. visualisaties, met poppetjes, vloerankers of andere elementen

BLOK 4 
Tijdens de opleiding is steeds de vertaling gemaakt naar je eigen, dagelijkse praktijk. In dit blok reflecteren we op je ontwikkeling en op hoe je je eigen stijl verder kunt ontwikkelen. Daarnaast zetten we de puntjes op de i voor wat betreft de het systemische coach sessie.

Programma-onderdelen
De opbouw van een systemisch coachgesprek
Holding space
Oefenen met gastcliënten van buitenaf, met supervisie van een opleider
Afronding en uitreiken van het certificaat

Integratie draagt bij aan de verankering van je leerervaringen. Tijdens de blokken wisselen theorie en praktijk zich af. De vertaling naar je dagelijkse praktijk krijgt veel aandacht. 

 • Voor je opleiding beschrijf je je leerdoelen aan de hand van de eerste thuisopdracht.
 • Je houdt gedurende de opleiding een logboek bij van zowel je persoonlijke als professionele ontwikkeling.
 • Je begeleidt tijdens de opleiding eigen cliënten. 
 • Je maakt je eigen genogram en onderzoekt welke belangrijke dynamieken er spelen. Kies tenminste 2 dynamieken uit jouw gezin van herkomst en werk deze uit in een verslag.
  Je beschrijft:
  – De betekenis van die dynamieken in het heden, verleden en toekomst.
  – De kwaliteiten en valkuilen van jouw dynamieken
  – Hoe jij je als coach kunt richten om alles en iedereen binnen het systeem waarmee je werkt in te sluiten,
    in relatie tot deze dynamieken.
 • Je verslag dient uiterlijk 2 weken voor het laatste blok naar de trainer te worden gemaild.
 • Tijdens het laatste blok laat iedere deelnemer een systemische coaching zien onder supervisie van de trainer.
 • Voorwaarden voor certificering zijn het bijwonen van de opleidingsdagen, de supervisie webinars en het inleveren van je verslag.

De Coach Expeditie richt zich op het verwerven van inzicht en het opdoen van ervaring met de systemisch fenomenologische waarneming en het ontwikkelen van de juiste basishouding, in combinatie met het toepassen van systemische werkvormen in de 1-op-1 begeleiding.

 

Na de opleiding

 • Ken je de werking van systemen en van het persoonlijk-, collectief-  en spiritueel geweten.
 • Heb je geleerd de samenhang te herkennen tussen het gedrag van mensen en de sociale systemen waar ze deel van uitmaken.
 • Ken je de systemische basisprincipes en heb je oog ontwikkeld voor het herkennen van patronen en dynamieken.
 • Kun je de cliënt in contact brengen met systemische informatie door systemische vragen te stellen en werkvormen in te zetten, waardoor je de cliënt inzicht geeft in zijn of haar onbewuste patronen.
 • Heb je ervaren op welke manier het systemisch perspectief kan worden verweven in je werk als coach.
 • Je zelfinzicht en bewustzijn wordt ruimer. Dit geeft een krachtige impuls voor meer aanwezigheid, autonomie en verbondenheid.
 • Het bereik van je mogelijkheden neemt toe, zowel persoonlijk als professioneel.

Investering

Je investering bedraagt € 1.395,00 ex btw.

De studiebelasting voor het doornemen van de online lessen en het maken van enkele huiswerkopdrachten is circa twee uur per week, naast het lezen van relevante artikelen en boeken

De opleiding omvat
8 live dagen
8 online lessen met theorie, casuïstiek, audio-en videobestanden, thuisopdrachten
2 supervisie webinars
een Facebookgroep voor inspiratie en het delen van ervaringen
een syllabus met oefeningen
koffie, thee, lunches
maximaal 10 deelnemers

De opleiding start twee keer per jaar, in september en in maart. De Expeditie die eind februari 2019 van start gaat, zal 1.595,00 ex btw gaan bedragen.

 • Je hebt ervaring opgedaan in het systemische veld, bijvoorbeeld door een eigen thema in te brengen in een opstelling of als representant in een opstelling van iemand anders.
 • De opleiding is voor counselors, (NLP)coaches, therapeuten, en andere 1-op-1 begeleiders (managers, artsen, psychologen, docenten etc.) die in hun werk coach situaties tegenkomen. 

De opleiding wordt gegeven in de trainingslocatie aan het Zuiderend 70 in Drachten.

Data

 • do 20 en vr 21 september 2018
 • do 18 en vr 19 okt 2018
 • do 15 en vr 16 november 2018
 • do 31 jan en vr 1 feb 2019

Tijden

Van 10.00 – 17.00 uur.

Ochtendprogramma van 10.00-12.45 uur.
Middagprogramma van 13.45-17.00 uur.

De leergang start twee keer per jaar

De data voor de volgende COACH EXPEDITIE zijn:

 • do 28 februari en vr 1 maart 2019
 • do 28 en vr 29 maart 2019
 • do 25 en vr 26 april 2019
 • do 6 en vr 7 juni 2019

GREETJE KOMDEUR

coaching
proefles

Mijn naam is Greetje Komdeur, systemisch coach, opsteller en trainer.
Ik nodig je graag uit om mee te gaan op een fascinerende tocht. Op Expeditie.
Het systemische veld in.

Als coach en trainer zag ik hoe ingesleten gedrag niet zomaar te vervangen is door nieuw gedrag.
De meest basale gedragspatronen ontstaan in onze eerste levensjaren en vanuit onze familielijn en -geschiedenis. 
Mijn intentie met de Coach Expeditie is om nog veel meer mensen in contact te laten komen
met al het goede dat het systemisch werk te bieden heeft.

Systemische coaching reikt en raakt diep.
Het levert niet alleen veel mogelijkheden op voor de cliënt, 
het geeft ook een andere, diepere invulling aan de beleving van je werk als coach.

Greetje Komdeur


DE COACH EXPEDITIE

LEERGANG SYSTEMISCH COACHEN 

OVERZICHT
Startdatum: 20 september.
Trainer: Greetje Komdeur.
Locatie: Drachten.
Prijs: 1.395,00 ex btw.
Inclusief: koffie, thee en lunches.
Maximaal 10 deelnemers.

NÁ DE COACH EXPEDITIE GAAT HET AVONTUUR VERDER!

Nadat je de leergang hebt afgerond:

 • Houd je toegang tot de online academie.
 • Kun je deelnemen aan masterclasses van de Academie voor Systemisch Coachen, die toegankelijk zijn voor systemisch coaches die op up-to-date willen blijven en zich verder willen bekwamen in het vak. Er worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld en verdiepende vaardigheden opgedaan rondom specifieke thema’s.
 • Is supervisie mogelijk, zowel live als via Zoom (met opname die je terug kunt kijken).
 • heb je toegang tot de Facebookgroep van systemische coaches voor het delen van ervaringen.
 • Kunnen je gegevens worden opgenomen in het ‘Systemisch Coach Register’, waar coaches, die door de Academie voor Systemisch Coachen zijn opgeleid, zich kunnen profileren.

Heb je vragen? Wil je kennismaken? Neem vrijblijvend contact met me op. 

ACADEMIE VOOR SYSTEMISCH COACHEN
Greetje Komdeur

06 414 690 35

Theo van Doesburgstraat 54, 9204 KX Drachten

KvK 53675150