ACADEMIE
voor
systemisch
Bewustzijn

coaching
Greetje Komdeur

De Academie voor Systemisch Bewustzijn biedt plek aan mensen met een verlangen om een volgende stap te zetten. Een stap naar een wezenlijke verandering in hun leven. Zowel persoonlijk als professioneel.

Vind (weer) je eigen plek en laat het jezelf goed gaan. In verbinding met je levensplek komen je talenten tot bloei en lever je jouw unieke bijdrage aan het grotere geheel. 

opstelling Greetje Komdeur

Systemisch werk is mijn passie. Naast het begeleiden van opstellingen, heb ik de basishouding dan ook in mijn coaching verweven. En heb ik de systemische inzichten en interventies vertaald naar de 1-op-1 begeleiding.

Nog meer dan in een groepsopstelling biedt systemisch coachen de mogelijkheid om overgenomen patronen en verborgen loyaliteiten in het leven van een cliënt inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Met mijn manier van werken heb ik inmiddels veel mensen succesvol gecoacht en getraind. 

Binnen de Academie voor Systemisch Bewustzijn bied ik workshops, (online)trainingen, masterclasses, coaching en supervisie voor zowel je persoonlijke als professionele groei en ontwikkeling. 

de
coach
expeditie

proefles
familieopstellingen drachten

In de Coach Expeditie leer je coachen vanuit het systemisch perspectief. Een on- en offline leergang voor 1-op-1 begeleiders die professioneel willen leren coachen op de systemische laag. Klik op de button voor alle informatie over de opleiding.

Zandkorrels - Greetje Komdeur

Het grootste verlangen van de cliënten en deelnemers die bij me komen, is het verlangen om hun leven van binnenuit vorm te geven. 

 Dit stelt veel mensen voor dilemma’s, vanwege de bindingen aan de sociale systemen waar we onderdeel van zijn. Persoonlijke keuzes kunnen haaks staan op de familieregels of groepscultuur. Het is een levenslange reis om ons niet te veel te laten leiden door ‘hoe het hoort’ en ons eigen pad te lopen. 

Er is sprake van verantwoordelijk zijn wanneer we niet meer voortdurend re-ageren op situaties, maar zelf aan het roer staan, in verbinding met onze omgeving. Wanneer we niet langer het slachtoffer zijn van omstandigheden, maar actief deelnemen aan het creëren van nieuwe omstandigheden. Zodat we ons leven zelf vormgeven. 

We hebben een keuze, ieder moment weer. Een keuze over wie we zijn en wat we doen. Ieder van ons heeft de vrijheid om bij zichzelf naar binnen te gaan en het antwoord te bepalen op wat er in zijn of haar leven gebeurt. Ieder van ons heeft het in zich om vanuit het hart te kiezen en het leven te creëren dat bij hem of haar past. 

~ Greetje Komdeur

Van
hoofd naar hart

nadenkend Greetje Komdeur

“Toen ik in Zuid-Afrika leefde, vertelde iemand me wat de langste weg in Afrika is. Het is niet de weg van Caïro naar Capetown, het is de weg van ons hoofd naar ons hart. En vandaar naar het hier en nu”. 

~Bert Hellinger

alleen - Greetje Komdeur